پرش به محتوای اصلی

Visitors

1 User
27,762,476 User
3,954 User
27,189 User
9/8/2021 12:00:00 AM
85,576 User
DateUnique VisitPage Visit
05-26 0   User 0   Page
05-25 0   User 0   Page
05-24 1   User 1   Page
05-23 1   User 1   Page
05-22 0   User 0   Page
05-21 1   User 2   Page
05-20 0   User 0   Page
05-19 1   User 1   Page
05-18 0   User 0   Page
05-17 0   User 0   Page
05-16 1   User 1   Page
05-15 0   User 0   Page
05-14 0   User 0   Page
05-13 0   User 0   Page
05-12 1   User 5   Page
05-11 0   User 0   Page
05-10 0   User 0   Page
05-09 0   User 0   Page
05-08 3   User 3   Page
05-07 0   User 0   Page
05-06 1   User 1   Page
05-05 1   User 1   Page
05-04 3   User 3   Page
05-03 0   User 0   Page
05-02 1   User 1   Page
05-01 0   User 0   Page
04-30 1   User 1   Page
04-29 1   User 1   Page
04-28 0   User 0   Page
04-27 0   User 0   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
34,442 3 %

Hour 1 To 2
26,154 2 %

Hour 2 To 3
20,983 2 %

Hour 3 To 4
17,152 2 %

Hour 4 To 5
15,750 1 %

Hour 5 To 6
13,111 1 %

Hour 6 To 7
13,153 1 %

Hour 7 To 8
22,004 2 %

Hour 8 To 9
39,789 4 %

Hour 9 To 10
57,051 5 %

Hour 10 To 11
70,078 7 %

Hour 11 To 12
76,858 7 %

Hour 12 To 13
76,976 7 %

Hour 13 To 14
69,935 7 %

Hour 14 To 15
65,486 6 %

Hour 15 To 16
61,211 6 %

Hour 16 To 17
58,173 5 %

Hour 17 To 18
49,471 5 %

Hour 18 To 19
51,341 5 %

Hour 19 To 20
48,077 5 %

Hour 20 To 21
46,279 4 %

Hour 21 To 22
45,103 4 %

Hour 22 To 23
43,480 4 %

Hour 23 To 24
40,910 4 %
Country NameVisit countVisit percent
ZZZ
ZZZ
22,992,029 83 %
IRN
IRN
3,397,215 12 %
USA
USA
277,952 1 %
DEU
DEU
259,026 1 %
ROM
ROM
208,685 1 %
GBR
GBR
171,817 1 %
RUS
RUS
115,475 0 %
FRA
FRA
29,965 0 %
DNK
DNK
28,132 0 %
CHN
CHN
26,383 0 %
TUR
TUR
24,508 0 %
CZE
CZE
18,701 0 %
PRT
PRT
18,428 0 %
SWE
SWE
17,493 0 %
ITA
ITA
16,129 0 %
VNM
VNM
14,791 0 %
ESP
ESP
14,720 0 %
CAN
CAN
13,051 0 %
LVA
LVA
11,832 0 %
NLD
NLD
11,644 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Chrome
Chrome
358,677 49 %
Firefox
Firefox
269,836 37 %
Safari
Safari
34,029 5 %
Mozilla
Mozilla
26,789 4 %
IE 9.0
IE 9.0
14,946 2 %
IE 11.0
IE 11.0
11,640 2 %
Edge
Edge
3,953 1 %
Other
Other
3,363 0 %
IE 8.0
IE 8.0
2,502 0 %
Opera
Opera
2,343 0 %
IE 10.0
IE 10.0
1,995 0 %
IE 7.0
IE 7.0
1,053 0 %
IE 6.0
IE 6.0
563 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Windows 7 288,891 40 %
Linux 201,627 28 %
Windows 10 88,290 12 %
Windows 8 31,869 4 %
iOS 31,605 4 %
XP 28,961 4 %
Windows 2003 21,428 3 %
Android 15,880 2 %
Other 15,502 2 %
Vista 809 0 %
FreeBSD 8 0 %
Windows Mobile 0 0 %
WebOS 0 0 %
Search keywords 
195 1,495
سامانه 195 698
195.ir 520
www.195.ir 395
سامانه ۱۹۵ 325
۱۹۵ 234
سامانه195 188
کارت سوخت 164
سایت 195 140
وزارت ارتباطات 128
ثبت نام در سایت همگام 125
, 109
سامانه سپاس 90
'' 77
" 74
سامانه۱۹۵ 72
195.ict.gov.ir 70
ثبت نام کارت سوخت 65
سامانه 195 سازمان تنظیم مقررات 45
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 42
سایت ۱۹۵ 42
ارتباط با وزیر ارتباطات 40
شکایت از اپراتورهای تلفن همراه 39
۱۹۵.ir 38
جستجو ...,جستجو ... 38
https://195.ict.gov.ir 37
$zq=<a`''"${{\ 36
{${sleep(20)}} 33
> 33
|zq=<a`''"${{\ 33
شکایت 195 32
شکایت سازمان تنظیم مقررات 30
شکایت 30
سایت195 25
Www.195 25
شماره 195 23
پیگیری درخواست 23
195 سامانه 22
ثبت شکایت 22
شکایت از اینترنت 21
ثبت نام 20
سامانه 195 مخابرات 18
سایت وزارت ارتباطات 18
www195.ir 17
شکایت وزارت ارتباطات 17
,,, 17
سامانه شکایت سازمان تنظیم مقررات 17
195.هق 16
وزارت اطلاعات 16
شکایت از اینترنت مخابرات 16