پرش به محتوای اصلی

1-   تلفن گویا: 195

2-   صندوق پستی: 195@ict.gov.ir

3-   سامانه پیامکی: 600195

4-   www.195.ir